Wednesday, December 5

SHUT UP!

"saya tak boleh bagi keputusan yang pasti"

"saya takut nak bagi harapan"

"kalau jodoh, tak ke mana"


thennnnn...


what does it means?

No comments: